Live-to-Be

Wij zijn Live-to-Be, een groep levensondernemers die hun krachten bundelen om een woon-, leer-, leefgemeenschap op te bouwen in Almere Oosterwold.

 

Ons doel is om in Oosterwold een plek te creëren waar hoogsensitieve jonge mensen kunnen komen wonen om zichzelf, hun dromen en hun visie te manifesteren. Waar ze de skills ontwikkelen om hier uiteindelijk hun eigen ‘living’ mee op te bouwen.

 

Bij dit zelfontplooiings proces hoort volgens onze visie een community, gelijkwaardigheid, vrijheid, creativiteit, onvoorwaardelijkheid, liefdevolle aandacht en communicatie, duurzaamheid, zelfvoorziening, natuur en samen bouwen aan de nieuwe aarde.

 


The Living Experience

De Live-to-Be gemeenschap heeft zich gevestigd in Almere Oosterwold, op een stuk grond van bijna één hectare. In het najaar van 2017 zijn de eerste jongeren op ons land neergestreken in een tijdelijk tentenkamp en is de bouw van het eerste grote gebouw begonnen. Tijdens dit gehele proces werken wij al met meerdere jongeren samen in de co-creatie van ons project. Onze plek zal uiteindelijk bestaan uit verschillende woonhuizen, een community huis, een werkschuur en tunnelkas, een groentetuin, een voedselbos en een zwemvijver.

In de verschillende huizen zal plek zijn voor 8 – 12 jongeren (vanaf ca. 17 jaar oud) om voor een periode van 1 – 6 maanden te komen wonen. Tijdens deze periode doorlopen ze een traject waarin zij worden ondersteund in hun zelfontplooiing door de verschillende levensondernemers. Samen zorgen wij voor het land en voor groenten en fruit wat daar verbouwd wordt. We zullen veel bezig zijn met, yoga, stembevrijding, meditatie, samen koken, spiritualiteit, multidimensionaliteit, zelfexpressie, van elkaar leren en creativiteit in vele vormen. Er zijn wekelijks coaching sessies en elke maand hebben we een gezamenlijk verdiepingsweekend.
Centraal staat het ontdekken van wie je werkelijk bent, wat jouw visie is, wat jij wilt manifesteren in deze wereld en hoe jouw ideale ‘living’ eruit ziet. Dit gaan we samen ontdekken. We delen onze kennis en skills. Dit gaat bijvoorbeeld om skills in het bouwen van een eigen huis op een duurzame manier, telen van eigen voedsel, realiseren van een eigen energievoorziening en het zelf verwerken van afvalwater.
Bij het bouwen van onze woningen en gebouwen maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen (stro, duurzaam hout, natuurlijke isolatiematerialen, hergebruik). Verder besteden we veel aandacht aan een goede isolatie en het voorkomen van tocht, waardoor de energiekosten laag blijven. Wij volgen bij de bouw zoveel mogelijk het principe van Cradle to cradle. Verder doen we veel aan zelfbouw, wat ook bijdraagt aan zelfvoorziening.

De energievoorziening zal plaatsvinden door zonnepanelen en we maken gebruik van warmtepompen, die in de winter warmte onttrekken uit het temperatuurverschil tussen binnen en buiten en in de zomer op dezelfde wijze kou onttrekken voor koeling van het huis. De afvalwaterverwerking gebeurt door middel van een helofytenfilter.
Ons streven is om in en met de natuur te leven. De ontwerpen van de woningen zullen onze relatie met de natuur uitdrukken.

In totaal wordt ruim 50 % van het grondoppervlak gebruikt voor eco-culturele stadslandbouw, waar we al onze groenten, fruit, noten en eieren zelf kunnen produceren. We maken ruimte voor veel natuurlijke elementen op ons kavel, waaronder vijvers, een grote biodiversiteit aan (m.n. eetbare) planten, struiken, bloemen en bomen.
Wij geven niet alleen aandacht aan de zichtbare natuur, maar zijn ons ook bewust van de natuurwezens en andere energetische elementen in onze gemeenschap. Hierdoor hopen we een rijke natuurlijke omgeving te ontwikkelen, waarin meer diepgang en rust ervaren kan worden dan in een normale tuin.

Hieronder een eerste indruk hoe het eruit gaat zien:

Het gebouw het Lichtschip en de kas gezien vanaf de parkeerplaatsen

De groente-en bloementuin met vijver

Het lichtschip met grote serre, zonnepanelen, vijver en de kas

De groente-en bloementuin met Yurt, een eerste woonplek voor de dragers

Een eerste indruk hoe het voedselbos gaat evolueren

Een helofytenfilter en veel groen

Wij geloven dat de nieuwe generatie oplossingen in zich draagt voor een nieuwe schone aarde. Zij wordt geboren met een wakkerheid en bewustzijn en ademt waarden uit die niet aangeleerd zijn maar aangeboren. Het gevolg is een vanzelfsprekende gevoeligheid en contact met alles wat leeft, zichtbaar en vaak ook onzichtbaar. Grote gevoeligheid maakt dat je alles voelt, ook wat niet in balans is, beperkt is in denken en wat vast houdt aan het oude.

Om jezelf te voelen en ervaren in wie jij echt bent, heb je een plek nodig waar die balans er wel is en waar liefde is voor jou als uniek mens en voor dier, plant en alles wat leeft in de kosmos en het multiversum.

 


Hier staan we nu:

Tot en met de zomer van 2016 hebben we ontwerpen gemaakt van de eerste gebouwen en van de inrichting van ons land. We hebben tweedehands bouwmaterialen gekocht voor in het eerste gebouw, tuinmateriaal georganiseerd, een tunnelkas gekocht, een bouw/teeltplan gemaakt voor de tuin en de eerste zaden zijn gekocht en voor gezaaid om snel te kunnen starten zo gauw de grond beschikbaar zou komen. Het meeste werk is gaan zitten in het communiceren met de gemeente Almere voor alle (bouw)vergunningen, een Watervergunning, alle formele stappen voor de overdracht van de grond, het oprichten van een Stichting en Coöperatie en alle voorbereidingen om ons plan financieel rond krijgen.

In augustus is de grond overgedragen en hebben de eerste jongeren hun tijdelijk onderkomen georganiseerd in een heus ‘vrijwiligerskamp’. Als eerste is de tunnelkas gebouwd en vanaf begin oktober is de bouw begonnen van het eerste multifunctionele gebouw: het Lichtschip. Het Lichtschip is letterlijk het startpunt van alle verdere activiteiten. Met een werkplaats waar vanuit straks andere gebouwen gebouwd kunnen worden en allerlei creatieve dingen kunnen plaatsvinden, een ruime woonkeuken waar we samenkomen, samen koken en eten en de avonden doorbrengen bij het houtvuur als het buiten te koud wordt, met ruime sanitaire voorzieningen en een mooie lichte serre als groepsruimte, waar we yoga, dans en andere 

meditatievormen kunnen doen. Op de eerste verdieping zijn verblijven waar de eerste jongeren hun eigen plekje kunnen krijgen. Het Lichtschip heeft ook een grote werkplaats voor bouwprojecten en creativiteit. De dragers van het project verblijven in de bouwfase in tijdelijke voorzieningen, zoals een ger (yurt), tipi of caravan.

Nadat het Lichtschip klaar is, gaan we verder met de fase 2 van het project. Dan is er veel meer aandacht voor de buitenruimte, vanaf het vroege voorjaar 2018 (door de tunnelkas is dat echt al heel vroeg) wordt de groenteteelt opgezet, veel fruit aangeplant en veel natuur en waterpartijen aangelegd. Alles om een mooie, natuurlijke, knusse, geborgen en voedzame ruimte te krijgen. En we gaan aan de gang met plannen voor meer woonruimte, vooral voor jongeren die als deelnemer in het project komen. We hebben natuurlijk wel ideeën, maar we weten nog niet precies hoe we dat gaan doen en wat er precies gebouwd gaat worden. Het is eigen aan Live-to-Be dat we dit proces samen doorlopen en hier samen vooral ook veel van leren. We streven ernaar dat het geheel zich kan ontvouwen op de manier die op dat moment het meest natuurlijk past binnen de mogelijkheden die zich dan voordoen.

Aan dit project zijn vele stappen of fases van ontwikkeling vooraf gegaan. Hieronder een paar videos van de verschillende ontwikkelingen.


Iets voor jou?

Onze generatie, de nieuwe generatie heeft voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid de mogelijkheid om massaal verder te kijken. We kunnen al vanaf onze vroege jeugd verbinding maken met mensen in alle uithoeken van de wereld, zonder er fysiek aanwezig te zijn. Het internet heeft ervoor gezorgd dat onze visie is verbreed en onze beleving van de wereld is versneld. 

Niet alleen het internet zorgt voor deze versnelling, ook de trilling van onze planeet, de Schumann-resonantie, de hartslag van de aarde, is versneld.

Deze versnelling zorgt ervoor dat wij sneller gaan nadenken, manifesteren en beter in verbinding komen te staan met hogere bewustzijnsvormen. Dit maakt dat zoveel van ons niet functioneren in het oude (onderwijs)systeem/bedrijfsleven en het anders willen doen.

Deze ontwikkelingen geeft de nieuwe generatie de mogelijkheid om een geheel eigen blik op de wereld te ontwikkelen. Om die mogelijkheid te kunnen benutten hebben wij, jonge mensen de ruimte en vrijheid nodig, een plek waar je in vrijheid leeft en gestimuleerd wordt om je eigen wezen te ontwikkelen op alle vlakken en niveaus.
Live-to-be is zo’n plek. Waar onze nieuwe generatie zijn eigen visie, mindframe en gevoelsleven kan laten groeien en bloeien, zodat wij één kunnen zijn als gehele mensheid.

Hoe ziet een traject eruit?

Allereerst is ieder traject uniek en afgestemd op wie jij bent.

De eerste stap is een kennismakingsgesprek waarin we samen met jou (en evt. ouders/verzorgers) vaststellen of Live-to-Be een passende plek is voor de je. Hierbij kijken we allereerst naar jouw wensen en verlangens en naar het aanbod wat er binnen Live-to-Be is. Mocht en we wederzijds voelen dat je niet in ons project past, dan geven wij een optioneel alternatief uit ons brede netwerk in Nederland en buitenland. 

Zeg je ja en de datum van aanvang is bepaald, dan beginnen we met een wen-periode. Deze kan duren van 1 tot 4 weken. In deze periode heb je de mogelijkheid om alle aspecten van het project rustig te ervaren en aan te voelen waar jouw persoonlijke focus op zal gaan liggen in de periode dat je bij Live-to-Be verblijft.
In deze periode beginnen ook de
wekelijkse coachingsgesprekken. Een traject duurt tussen de 1 en de 6 maanden. Iedere maand is er een energie tweedaagse. Er zijn wekelijks meerdere gezamenlijke yoga en meditatie momenten, ook wordt er meerdere momenten in de week gezamenlijk in de groentetuin gewerkt en samen gekookt en gegeten. Wij werken afgestemd op jou als persoon en hebben geen afgebakend stappenplan of gekaderde verwachtingen. Het begin, midden en eind van het traject wordt volledig in overleg met jou bepaald en hangt af van jouw persoonlijke behoeften en talenten. Elk traject is uniek.

Zo kan jouw aandacht op bouwen liggen. Of op contact maken met de natuur. Of op het verbouwen van fruit en groente. Of gewoon drie maanden tijd voor jezelf en heel veel dingen uitproberen. Of een artistieke bijdrage waarvan je wel het verlangen kende, maar jezelf die kans niet hebt gegeven. De omgeving van Live-to-Be is bruisend en rustig tegelijkertijd, expressief en diep naar binnen, uitdagend en liefdevol. Maar bovenal zul je vrijheid ervaren om te Zijn wie je bent. Vrijheid gaat niet alleen over doen waar je inspiratie ligt. Vrijheid is vooral dat je voelt dat je gezien wordt in wie jij bent en dat jij voelt dat alles van jou er mag zijn: je gedachten, je gevoelens, je kwetsbaarheid, je ideeen, je verlangens om zo je eigen passie te ervaren. En wij genieten met jou van wie je bent en hopen op een prachtige, rijke tijd met elkaar!

Voor ouders, begeleiders en anderen hebben we een meer doelstellingsgerichte versie van een begeleidings traject. Lees hier.

Kosten

Voor ons is het belangrijk dat iedereen die bij Live-to-Be een traject wil volgen daartoe in staat kan zijn. Het vraagt soms wel wat creativiteit en inzet om dat financieel rond te krijgen.
We zijn graag open over welke kosten er verbonden zijn aan een traject en waarom, het zit namelijk zo;

De levensondernemers die het traject aanbieden ontvangen vanuit dit werk geen eigen salaris. Zij hebben allemaal een eigen (levens)onderneming buiten het project, waarin zij werk maken van datgene wat voor hen het aller belangrijkst is in het leven, en genereren zo hun eigen inkomen. Jouw bijdrage gaat dus naar eten en wonen en naar het in stand houden en uitbreiden van onze prachtige plek.

 

Spreekt het je aan wat wij je bieden? Of beter nog: gaat je hart er sneller van kloppen en weet je van binnen dat dit het avontuur is wat jou kan ondersteunen om je volgende stap te zetten? 

Wij willen graag met je in gesprek om te ontdekken of wij de juiste mensen voor jou zijn en andersom. We verwachten dat je zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid omarmt. We accepteren geen drugsgebruik. Het bewustzijn van waaruit wij werken vraagt om een schoon veld in voelen en zijn. Dicht bij onszelf zijn is onze grootste kwaliteit.

At the time of my stay at Telosia (our sister project in Mount Shasta) I was only 16 years old. This trip was my first eye opener to the world around us and it also for the first time made me think differently about what steps you can take in life. The first step to finding what you want to do in life is to be in an environment that doesn’t judge you for who you are and at Telosia I experienced that for the first time. Not because my parents didn’t let me do what I want but because there will always be a biast with people that are very close to you. I Went to Mount Shasta for 3 months and build a Tiny House on wheels for them. This experience was so extraordinary that a few months later I started a business building Tiny Houses in Belgium, only to find out that my dream was to move to the USA and that’s what I’m doing now. So just this one event in my life, these 3 months had an enormous impact on my further journey. Keep following your dream everyone and allow yourself to take a break from your current life to find out who you really are. 🙂
Follow Louis on you tube:

Louis de Keyser

Mijn tijd bij Telosia (zuster project van Live-to-Be) is erg bijzonder en waardevol geweest. Het was alsof ik in een sneltrein op een diepere laag door oude processen heen ging en de kans kreeg om de verantwoordelijkheid te nemen voor wie ik ben, in alles. Alle aspecten van mij waren welkom en ik heb stukken van mijzelf leren erkennen die eerder niet veel licht kregen. Daarnaast was het een uitdaging om mijn vrijheid te ervaren, omdat ik vooral zelf de persoon was die dat beperkte. Ik heb meer van mijzelf mogen ontdekken met veel liefde en ondersteuning.
Wat het mij vooral heeft gebracht is een prachtig samenzijn en verbinden met iedereen die er was. Lees meer

Frédérique van Poppel

Mijn van te voren gestelde doel van mijn verblijf was om dichter bij mezelf te komen om me op deze manier meer open te kunnen stellen voor mijn omgeving. Door alle gesprekken op de plek zelf, ben ik nu ook op een andere manier in gesprek met mezelf.

Ik heb mijn onderzoek om op gevoel en intuïtie te vertrouwen weer nieuw leven ingeroepen en ik luister beter naar mezelf. Verassend genoeg betekent dit dat ik niet altijd behoefte heb aan rust en momenten van stilte. Ik heb soms meer behoefte aan werk en sociale contacten dan voorheen en ik doe dingen omdat ik het leuk vind en niet omdat ik dat van mijzelf moet. Mijn verblijf heeft mijn drijfveer in positieve zin aangetast en de verbrandingsmotor die zich in mij huist, maakt beetje bij beetje plaats voor een duurzame transitie.

Tom Speijk

 


Zo kun je ons helpen

 

Vrijwilliger worden!

Resoneer jij met ons project en wil je dolgraag een bijdrage leveren op jouw eigen unieke manier? Dat kan! Wij staan voor co-creatie en werken dus altijd heel veel samen met ieder die zijn skills, energie en manifestatiekracht wil inzetten voor het creëren van de nieuwe aarde.

Neem contact met ons op, dan kunnen we overleggen hoe de invulling van jouw vrijwilligerswerk eruit kan zien, hoeveel uren/dagen je beschikbaar wil zijn voor Live-to-Be en wat jij graag wilt betekenen voor het project.

Wat kunnen wij goed gebruiken?

Wij hebben heel veel spullen nodig om ons Lichtschip in te richten. We zijn o.a. op zoek naar:
– een stofzuiger en ander keukenapparatuur
– goeie bedden en matrassen
– servieswerk alle kleuren effen aardewerk of porselein: borden, bekers, kopjes enz
– glazen
– een zitbank
– 12 eetkamer stoelen
– buiten meubilair

 

 

 

We hebben al prachtige hulp ontvangen

Wij zijn super dankbaar voor zoveel hulp!

Ava Meijer heeft het introductiefilmpje voor ons gemaakt.
Marc Gnodde en Ans Tros (www.vistanova.nl en www.schoolvoorcoaching.nl) hebben onze bus gedoneerd en investeren in het eerste jongerengebouw, het Lichtschip.
Hans van Dongen heeft het logo van Live-to-Be voor ons ontworpen.
Iris Schram (www.rainbowdragon.nl) zette de fundering voor de website neer.
Michel Post (www.orioarchitecten.nl) heeft de tekeningen voor het Lichtschip gemaakt.
Marcel Zwart (www.strowonen.nl) staat ons met raad en daad bij over alle bouwbeslissingen.
Ellen Winkel, Casper en Hanne Post Uiterweer en Danny Vermuë investeren in het Lichtschip met een persoonlijke lening.
En sinds oktober 2017 hebben al heel wat mensen een Obligatie gekocht of geld gedoneerd.

 

 

 

 

 


Levensondernemers

De initiatiefnemers van Live-to-Be zijn levensondernemers die allemaal een zelfstandig bestaan hebben opgebouwd, trouw zijn aan hun diepste passie en tegelijkertijd invulling geven aan hun ideaal voor een betere wereld. Onze doorleefde ervaring is een belangrijke inspiratiebron voor deelnemende jongeren in het project.

Ons hart ligt bij het manifesteren van een liefdevolle leefgemeenschap waar hooggevoelige jonge mensen terecht kunnen om samen met ons te leren en ontdekken.

Wij hebben allemaal meerdere vaardigheden/specialiteiten (bijv. jongerenwerk, tuinbouw, fruitteelt, bouw, natuurbeheer, onderhoud, organisatie, financiën, evenementen, sociale media, webdesign, kunst, muziek, yoga, coaching, healing, etc.) waarmee wij enerzijds onze leefgemeenschap opbouwen en draaiende houden en anderzijds de jonge mensen die bij ons een traject komen lopen kunnen meenemen in onze activiteiten, zodat ze de skills leren waar naar zij naar op zoek zijn en persoonlijke groei doormaken.

Tom

Tom

Mijn naam is Tom, ik ben aardbewoner en mijn rol in Live-to-Be is naast eco-cultuur landbouwer ook katalysator. Een versneller van processen en dromen. Een sloper van oude gedachtepatronen om ruimte te maken voor nieuwe.
Bij mij kan je altijd terecht voor een dag hard werken of een dag hard chillen. Je vind me op het land of met m’n voeten op het bureau. Dit project is voor mij een verwezenlijking van mijn levensdoel: een platform creëren waar je geen geld nodig hebt om te zijn, waar je kan genieten van het aardse leven zonder de aardse stress. Ik zou graag met de jongeren willen werken en leren in de tuin, zodat iedereen kan leren dat het leven gratis is dankzij onze vrienden: de aarde, zon, sterren en maan.

Lennart

Lennart

Mijn betrokkenheid komt voort uit de drang naar een zelfvoorzienende, duurzame samenleving. Waar ik vroeger altijd dacht dat verandering niet vanuit mij zou hoeven komen, voel ik me nu wel verantwoordelijk voor verandering.
Door aan dit project mee te werken besef ik me namelijk dat je kleinschalig grote veranderingen in gang kunt zetten.
Elkaar en andere inspireren is de sleutel tot deze verandering.
Binnen de groep van initiatiefnemers voel ik me iedere keer weer geïnspireerd en dat maakt dat ik geloof in de kracht van het samenwerken.

In mijn werk als meubelmaker ervaar ik elke dag hoe mooi het is om dingen te maken. Het bouwen, daar word ik écht gelukkig van. Binnen dit project wil ik me ook voornamelijk bezig gaan houden met het bouwkundige aspect.
Dit houd op dit moment concreet in dat ik ga helpen met de realisatie van de schuur. Het voorbereiden en het daadwerkelijk bouwen geven mij de mogelijkheid om samen met andere te creëren en hopelijk veel mensen te kunnen inspireren 🙂

Jaap

Jaap

Ik ben Jaap, zelfstandig trainer en coach, jongerenwerker, pionier, verbinder en één van de initiatiefnemers en ankers van Live-to-Be.
Mijn missie is om de hemel op aarde te brengen: eraan bijdragen dat we al onze dromen ook echt op de grond krijgen. Mijn droom is een ‘nieuwe aarde’, waarin we samen bouwen aan nieuwe vormen van samenleven, onderwijs en economie, waarbij we ons niet langer hoeven te voegen naar systemen die voor ons gevoel niet meer kloppen. Live-to-Be is voor mij zo’n stukje nieuwe aarde. Met dit project wil ik graag (m.n. hooggevoelige) jongeren helpen om de weg naar binnen te vinden, hun eigen levenspad te lopen, veel nieuwe skills te leren en vooral het vertrouwen te krijgen dat je niet gek bent als je niet past in een bestaande opleiding of baan. In Live-to-Be zet ik mijn levenservaring en liefde in, en zeker ook al mijn praktische kwaliteiten om te zorgen dat alles ook gaat werken.

Joanne

Joanne

Ik ben Joanne van Wijgerden. Mijn kwaliteit is om talenten, gaven en gevoeligheid te herkennen en in jou (en iedereen) aan te spreken.
Ik hou van vrijheid, spontaniteit, ervarend leren en ontdekken. Ik houd van nieuwe kaders en onbetreden paden. Het liefst werk ik intuïtief en ik word super blij van synchroniciteit.
Ons project Live-to-Be is een manifestatie van mijn/onze gezamenlijke droom. Ik wil graag van onze plek een energetisch paradijs maken waar elfjes, deva’s en andere ‘beings’ deel uit maken van onze leefgemeenschap.
Waar vrijheid is om te zijn wie je bent in alle lagen en je de ‘joy’ van je eigen expressie en creativiteit kunt ervaren.
Mijn specialiteit is het energetische aspect van dit project, co-creatie en containen van het geheel. Op praktisch niveau kan ik met heel veel liefde koken, organiseren, schoonmaken en creatieve oplossingen bedenken.

Taco

Taco

Door Live to Be tegen te komen een aantal maanden geleden ben ik gaan beseffen dat het voor mij nu echt tijd is dat ik me meer wil gaan vestigen als een van de pioniers die op zijn eigen manier op zoek gaat naar een heilzamere manier van samenleven. 3,5 jaar studeren op de universiteit heeft mij een rijkdom aan kennis gegeven over religie, filosofie en patronen in de samenleving en in de natuur, maar ik heb nu het gevoel dat veel systematisch nadenken mijn daadkracht blokkeerd en geen ruimte overlaat om dingen gevoelsmatig of op een ervaringsniveau te gaan begrijpen. Ik ben enorm blij dat ik met dit initiatief een kans krijg om te gaan ervaren hoe het is om op een leeg stuk land helemaal vanaf de grond een leefomgeving scheppen en om daarbij ook de inter persoonlijke structuren mede vorm te kunnen geven.

Valerie Elise

Valerie Elise

Ik ben Valerie, ik vind het altijd lastig om mezelf voor te stellen op papier, omdat ik dan woorden moet geven aan wie ik ben… Terwijl als ik mezelf die vraag écht stel, is het antwoord stilte.
For the sake of een beeld scheppen voor jou, voor dat je me ontmoet, zal ik het toch proberen.

Ik ben al veel dingen genoemd in mijn leven, maar de eerste, en die waar ik het meest trots op ben is; Heks. Degene die mij zo noemde had de intentie me te beledigen, waar ik hem eeuwig dankbaar voor zal zijn, want hij raakte iets in mij wat niet beledigd kon worden. Een plek van ongeëvenaarde kracht en harmonie. De plek in mezelf waar ik me sterk voel in mijn kwetsbaarheid, waarin ik weet dat juist die kwetsbaarheid mijn kracht is.

Zo lastig te verwoorden… want ik voel mijn waarheid, en de waarheid heeft geen woorden.

Mijn doel in het leven is om anderen te helpen om ook die plek in zichzelf te vinden, waar ze weten wie ze zijn, wat hun waarheid is, en waar hun kracht zit.
En dat is wat ik doe bij Live-to-Be.


Locatie en contact

Ons adres:
Live-to-Be
Ubuntulaan 31
1349 EH Almere-Oosterwold

X