Wij nemen momenteel geen deelnemers aan

Live to Be draaide t/m 2023 en is nu gestopt. We zoeken een nieuwe bestemming voor terrein en gebouwen. Zaalverhuur gaat gewoon door.

Actualiteit, nieuwe bestemming

Live-to-Be heeft vanaf 2017 t/m 2023 gefunctioneerd als project voor jongeren tussen 18 en 32 jaar. Dit waren mooie jaren, waarin veel mensen bij Live-to-Be zijn geweest en belangrijke transformaties hebben doorgemaakt. Omdat wij er voor kozen om buiten het zorgsysteem te werken, was er geen stevige financiële basis om het project voort te zetten. Het hele jaar 2024 worden alle woonplekken. Live-to-Be biedt nu plaats aan een kleine woongemeenschap. Ditzelfde jaar zoeken wij nieuwe initiatiefnemers om op het terrein en in de gebouwen van Live-to-Be een nieuw initiatief te starten met een sociale missie. Meer informatie

Live to Be zoals het was

Live-to-Be heeft vanaf 2017 t/m 2023 gefunctioneerd als een woon-, leer- en leefgemeenschap in Almere Oosterwold voor jonge mensen tussen de 18 en 32 jaar, die op een kruispunt in hun leven staan. Deze jongeren vinden moeizaam aansluiting op reguliere scholen, opleidingen of in werk. 

Zij voelen zich vaak niet gezien en raken uit contact met zichzelf. Dit maakt soms eenzaam of leidt tot depressiviteit of burn-out. Ook jongeren met zwaar trauma hebben soms een reset nodig om een nieuwe start in hun leven te maken. Daarmee lijken zij een een kwetsbare doelgroep omdat ze niet passen in, of lijken te voldoen aan, bestaande structuren en verwachtingen van de maatschappij.  

Live-to-Be moedigt deze jonge mensen aan om hun unieke bijdrage te leveren aan onze sterk veranderende samenleving. Want juist nu is hun nieuwe input hard nodig en belangrijk.  

zelfsturing

In Live-to-Be kunnen jonge mensen in zichzelf landen. Zij ontdekken hun talenten en raken zo weer geïnspireerd. Zij komen in contact met hun passie en gaan projecten doen die dichtbij hun hart en dromen liggen. Zij leren zelfsturend en ondernemend te zijn op een manier die vriendelijk is voor henzelf en voor hun omgeving. In Live-to-Be ontwikkelen zij ‘skills’ waarmee zij vanuit zelfvertrouwen een volgende stap kunnen zetten in hun leven. Vaak is dit een grote stap vooruit omdat deze jongeren veel talenten hebben.   

wat bieden wij?

  • Een experimentele en holistische omgeving waarin wij in een sfeer van co-creatie met elkaar leven.
  • Een vrije omgeving. Dat creëert een bijzondere uitnodiging om nieuwe uitdagingen aan te gaan, zelfontwikkeling en zelfreflectie,  open gesprekken, samen werken, samen leven.   

Ieder traject is afgestemd op de deelnemer en omvat o.a.coaching, levenstherapie, creatieve therapie, yoga, meditatie, gezonde biologische voeding, werken in onze permacultuur tuin en in bouwprojecten, creatieve expressie en nog veel meer. 

Live-to-Be is een plek voor jonge mensen die een nieuwe start in hun leven willen maken.

levensondernemers

De teamleden van Live-to-Be die het project dragen, noemen zichzelf levensondernemers. Als levensondernemer sta je ondernemend in het leven, ben je zelfbewust in contact met je kwaliteiten en volg je je passie. Je hebt de nodige vaardigheden om jouw passie om te zetten in een product of dienst. Dit vormt ook de basis van jouw bestaan. Vanuit vertrouwen neem je jouw plek in in de wereld.  Je durft hierin risico te nemen om iets nieuws te brengen.
De dragers / initiatiefnemers van Live-to-Be zijn allen zelfstandige levensondernemers. Zij hebben allemaal op hun eigen manier ervaring in het vormgeven van hun inspiratie. Maak kennis met de levensondernemers van Live-to-Be.

Community

Wij kiezen bewust voor het samen leven als community. Een community is een leefgemeenschap. Wij doen veel dingen gezamenlijk zoals koken, eten, voor de tuin zorgen, creatieve dingen. Er zijn veel open gesprekken en iedereen is een soort spiegel voor ekaar. Ieder heeft ook zijn eigen ruimte. 

Tuin

Onze tuin neemt een centrale plek in: voor mediatie, om in te werken, natuur te ervaren, een vuurtje te maken, pizza te bakken of gewoon in te zijn. De tuin geeft ons ook minstens zes maanden per jaar biologische groenten en fruit.

Onze visie

‘Wij geloven dat de nieuwe generatie jonge mensen oplossingen in zich draagt voor een nieuwe schone aarde. Zij wordt geboren met een grote wakkerheid en bewustzijn. Zij draagt waarden uit die niet aangeleerd zijn. Het gevolg is een vanzelfsprekende gevoeligheid en contact met alles wat leeft, zichtbaar en vaak ook onzichtbaar. Grote gevoeligheid maakt dat je alles voelt, ook wat niet in balans is, beperkend is in denken en vast houdt aan het oude.’

‘Om jezelf te voelen en ervaren in wie jij echt bent, heb je een plek nodig waar die balans wel is en waar liefde is voor jou als uniek mens. ’

‘Wij geloven in ‘Naturally high’. Mensen komen hier om hun bewustzijn te openen en/of te verhogen. Onze community faciliteert dit zonder gebruik van middelen.’

Ontstaan

Live-to-Be is geinitieerd door Jaap Vermue en Joanne van Wijgerden. Ontstaan vanuit een gevoel dat veel jonge mensen niet op hun plek zijn in het gewone maatschappelijke veld omdat zij anders zijn en andere levensbehoeften hebben. Joanne en Jaap zijn in 2012 begonnen met het organiseren van Zomerkampen, winterkampen en dergelijke. Voor een week kwamen 20-25 jonge mensen van 16-35 jaar bij elkaar om een week samen te leven, de diepte met elkaar in te gaan, uitwisselen, dansen, plezier maken enzovoort. Dit onder begeleiding van Jaap en Joanne en twee Engelse vrienden John en Elaine von Nuding. 

Zo’n week had zoveel impact op de deelnemers dat zo de wens ontstond om een plek te creëren waar jonge mensen iets langere tijd kunnen zijn om weer dichter bij zichzelf te zijn en contact te maken met wat zij echt willen in hun leven.