Samenwerking binnen Live-to-Be

Om al het mooie werk binnen Live-to-Be te organiseren hebben wij een Coöperatie en een Stichting opgericht, allebei organisaties zonder winstoogmerk. Een kleine groep levensondernemers dragen samen het project en werken samen in de ‘Coöperatie Live-to-Be UA’. Zij zorgen voor het dagelijks reilen en zeilen van Live-to-Be en voor de ondersteuning van de jongeren. Elders op deze site kun je kennis maken met deze levensondernemers.

De ‘Stichting Ondersteuning Live-to-Be’ zorgt dat er een goede locatie is. Zij koopt de grond aan en zorgt dat er gebouwen kunnen komen en dat het terrein goed kan worden ingericht. Alle onroerend goed is en blijft eigendom van de Stichting en de Stichting zorgt dat hier geld voor komt. De Coöperatie organiseert de crowdfunding, maar de crowdfunding loopt formeel via de Stichting.

Om de lasten voor de Coöperatie en voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden, werken wij naast de crowdfunding veel met uitwisseling in natura.

Hieronder een plaatje van de samenwerking in Live-to-Be.

X