Mijn start bij Live-to-Be

Mijn start bij Live-to-Be

Vier weken geleden ben ik bij Live-to-Be komen wonen. Dit was voor mij een flinke overgang en bracht een aantal veranderingen en uitdagingen met zich mee. Om een beeld te geven van hoe ik de stap naar live to be tot zover ervaren heb en waar ik tegenaan gelopen ben,...