Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Er is een vrijstellingsregeling in de Wet Financieel Toezicht voor het uitgeven van obligaties. Zie art. 53 lid 1 sub d: “Van artikel 5:2 van de wet zijn vrijgesteld degenen die effecten aanbieden aan het publiek in de Europese Economische Ruimte of toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt, voor zover het betreft:
d. effecten die worden uitgegeven door een vereniging of door een instelling zonder winstoogmerk, met het oog op het verwerven van de middelen die nodig zijn om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken.”
Zie ook https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen/aanbieding-notering-effecten-algemeen/vrijstelling-prospectusplicht

X