De grondleggers van Live-to-be zijn Jaap Vermuë en Joanne van Wijgerden. Zij hebben beiden een gedegen achtergrond in coaching, managementconsultancy en in het geven van trainingen en train de trainer programma’s voor coaches en therapeuten. Joanne is creator van de Healing Arts Liquid Light Frequencies. Deze lichtremedies helpen om je te verbinden met nieuwe lagen in je bewustzijn, waarbij je deze tegelijkertijd kunt gronden in je fysieke lichaam.

Zowel Joanne als Jaap hebben een lange ervaring in het werk met jongeren. Joanne werkt al 20 jaar als therapeut voor hooggevoelige kinderen en jongeren en heeft jarenlang trainingen verzorgd voor therapeuten in dit werk. Jaap werkt al vele jaren als jongerencoach, begeleidt jongeren in het opzetten van een eigen bedrijf en is medeoprichter van HeartNav, een online platform door en voor hooggevoelige jongeren.

Sinds 2010 organiseren Jaap en Joanne samen met Elaine en John von Nuding kampen voor hooggevoelige jongeren in Nederland, Noorwegen en Engeland. In deze meerdaagse programma’s krijgen jongeren een nieuw en vaak ruimer referentiepunt t.a.v. wie zij zijn. Hierdoor leren zij meer aspecten van zichzelf kennen en ervaren. Deze kampen hebben een grote impact op het leven van deze jongeren, velen ervaren meer lef om hun hart te volgen en maken soms de stap om als zelfstandige te gaan werken. Regelmatig woonden jongeren na de kampen voor meerdere maanden bij Joanne en Jaap om het proces van de kampen verder te verdiepen en te integreren in het dagelijks leven van deze jongeren. Vanuit deze ervaringen is het plan geboren om Live-to-be te starten in Almere Oosterwold.

X