Opbouw van het begeleidingstraject jongeren

Ieder traject bevat de volgende elementen:

 • Intakegesprek met de jongere en (afhankelijk van de leeftijd en zelfstandigheid van de
  jongere) met de ouders/verzorgers. In dit gesprek wordt vastgesteld in hoeverre de behoefte
  van de jongere aansluit bij het aanbod van Live-to-Be, of er voldoende beschikbare ruimte is
  en of de begeleiding binnen Live-to-Be ook in staat is om dat te bieden wat deze jongere op
  dat moment nodig heeft. Als dit alles positief is, worden gezamenlijk doelen vastgesteld voor
  het verblijf. In de wen-periode van 1 of enkele weken ligt de nadruk op het verkennen en ervaren van de verschillende aspecten van het project. De deelnemer kan ervaren waar zijn/haar persoonlijke focus zal gaan liggen tijdens het verblijf in Live-to-Be en wordt begeleid om concrete ontwikkeldoelen te stellen voor zijn/haar verdere verblijf.
 • Voor jongeren die net uiteen vol bestaan in school of werk komen, kan deze wen-periode soms langer duren, omdat zij eerst dienen los te komen van de dynamiek van hun oude leven. De verbinding met je eigen
  passie raakt gemakkelijk verder weg, als er zo lang vanuit de buitenwereld is bepaald wat je
  wel en niet moet doen.
 • Iedere deelnemer krijgt minimaal eens per week een coaching gesprek bij een van de dragers, zodat de voortgang wordt gevolgd en gewerkt kan worden aan persoonlijke thema’s.
  Iedere maand is er een verdiepingsweekend, gericht op het herkennen en ontwikkelen van
  ieders uniciteit en kwaliteiten. Deze weekenden zijn een maandelijkse boost in de
  ontwikkeling en in het leerproces van de deelnemers.
 • Op regelmatige tijden wordt er yoga en meditatie beoefend waar iedereen aan deel kan
  nemen. Gaandeweg ontdekken deelnemers welke vorm en welk dagelijks ritme bij hen past
  om gegrond, gefocust en bij zichzelf te blijven.
 • Een belangrijk deel van het traject is het gezamenlijk werk in de bouw, de groentetuin,
  samen koken en eten, etc.. Hier gaat het niet op de eerste plaats om de productie, maar
  vooral ook om het opdoen van de skills op die gebieden waar de deelnemers zich verder
  willen ontwikkelen en om de persoonlijke ontwikkeling die plaatsvindt in het samenwerken
  en –leven.
 • Tijdens de afrondingsfase wordt de jongeren geleerd hun eigen netwerk op te bouwen om
  zich zelfstandig te kunnen redden in de volgende fase van hun leven. We maken de balans op
  en bespreken op welke manier de deelnemer verder kan. Wat neemt de jongere mee in zijn of
  haar volgende stap en welke ondersteuning van Live-to-Be is nog wenselijk. Wij hechten er
  veel waarde aan dat deelnemers zich ook na hun vertrek nog steeds omringd voelen door
  mensen waarbij zij zich veilig voelen en van wie ze support kunnen ontvangen.
De begeleiding in Live-to-Be is altijd maatwerk, afhankelijk van de persoonlijke situatie en de
doelen die de deelnemer stelt voor het verblijf. We werken dus niet met een vooropgesteld
stappenplan of leerprogramma. We investeren juist in een goede afstemming van ons aanbod op
de individuele deelnemer en op de fase waarin deze persoon zit. Zo is elk traject uniek.
X