De Coöperatie betaalt een gebruikersvergoeding voor het gebruik van de grond en gebouwen. Hieronder enkele getallen om te zien hoe reëel het is dat de Coöperatie deze vergoeding daadwerkelijk kan betalen:

  • Voor de aankoop van de aankoop van de grond is de Stichting een lening aangegaan € 210.000,-. In deze leenovereenkomst is bepaald dat de Stichting deze lening niet binnen een bepaalde termijn hoeft af te lossen. Aflossing is alleen aan de orde als het onroerend goed verkocht zou worden. Omdat dit een ‘achtergestelde lening’ is, is dit de lening die pas terug wordt betaald nadat aan alle overige verplichtingen is voldaan. Omdat de Stichting deze lening niet af hoeft te lossen, hoeft de Coöperatie geen gebruikersvergoeding te betalen voor de grond. 
  • Los van de grond gaat de Stichting in de winter 17/18 leningen aan voor ca. € 360.000,- voor de bouw van het eerste jongerengebouw en de aanleg van de infrastructuur (wegen, eigen riolering, aansluitkosten nuts, zonnepanelen, etc). Voor de aflossing van deze leningen betaalt de Coöperatie een jaarlijkse gebruikersvergoeding. 
  • In alle overeenkomsten is bepaald dat de Stichting pas na 3 jaar start met het terugbetalen van deze leningen. De Stichting heeft in totaal 20 jaar de tijd om alle leningen terug te betalen. Wanneer terugbetaling gelijkelijk gebeurt van het 3e t/m het 20e jaar, dan moet de Coöperatie vanaf het 3e jaar jaarlijkse een gebruikersvergoeding betalen van €360.000/17 = €21.176 per jaar, ofwel €1.765,- per maand.
  • Het eerste jongerengebouw heeft 4 kamers voor deelnemers. Dit betekent dus dat de maandelijkse gebruikersvergoeding van € 1.765,-  opgebracht moet worden door het bedrag wat deze 4 deelnemers betalen aan huisvestingskosten. Dit is dus  ca. € 440,00 per kamer per maand
  • In het eerste gebouw zijn naast de 4 kamers veel extra voorzieningen, zoals een grote werkplaats, veel sanitair, een groepskeuken en een groepsruimte. Daarnaast zijn in de begininvestering van € 360.000,- ook nog de kosten opgenomen van de aanleg van de wegen en andere inrichting van het terrein. Ondanks deze extra hoge kosten, is het lijkt het realistisch dat de Coöperatie het bedrag van € 440,- per deelnemer voor huisvesting op kan brengen (zie het onderste punt, over ‘vergelijkbare trajecten’).
  • In onze begroting gaan we uit van een deelnemersbijdrage van € 1100,- per maand, inclusief huisvesting, eten en alle begeleiding (voor jongeren met een persoonsgebonden budget is dit bedrag hoger). Hiervan maakt de Coöperatie aan directe kosten: € 440,- (huisvesting), € 250,- (eten) en € 100,- (overige directe kosten). 
  • Binnen de Coöperatie is afgesproken dat de dragers geen loon ontvangen voor de begeleiding en ondersteuning van de deelnemers en voor al het werk binnen het project. In ruil voor al dit werk krijgen zij een gratis woonplek en gebruik van alle groenten en fruit uit de tuin (betaling in natura dus). Alle dragers werken deels ook nog buiten het project om in hun persoonlijke uitgaven te kunnen voorzien. Alle dragers zijn lid van de Coöperatie. Pas wanneer de Coöperatie meer inkomsten heeft dan uitgaven en voldoende reserve is opgebouwd, komt er ruimte voor een vergoeding aan de dragers voor hun werk binnen het Live-to-Be. 
  • Uit een klein marktonderzoek weten wij dat er erg veel vraag is naar een plek zoals Live-to-Be gaat aanbieden. Voor een aanzienlijk deel betreft dit jongeren die zijn vastgelopen, niet terecht kunnen op een reguliere opleiding of die geen andere uitweg zien om hun eigen bestaan op te bouwen. Een deel van deze jongeren is niet voldoende draagkrachtig om zelf de deelnemersbijdrage te betalen. In meerdere gevallen blijken ouders bereid te zijn te betalen voor een traject, waarmee hun kinderen weer in beweging komen. Of jongeren geven aan hier zelf voor te gaan werken.
  • Ervaring met vergelijkbare trajecten, zoals Breekjaar leert dat het geld niet een onneembare drempel is. Bij Breekjaar betalen deelnemers € 5870,- voor een traject van een half jaar. Dit is alleen voor de begeleiding; deelnemers moeten daarnaast zelf nog alle kosten voor wonen en eten betalen. Breekjaar groeit al jaren achter elkaar en zij merken dat de kosten voor een grote groep deelnemers geen reden is voor niet-deelname. Door deze ervaring durven wij erop te vertrouwen dat er voldoende betalende deelnemers zullen zijn.
X